Tècniques

La Teràpia Integrativa es caracteritza perquè integra eines de provada eficàcia que permeten abordar l’ésser humà en la seva totalitat: Respiració Conscient, PNL, Coaching, Teràpia Gestalt, Rebirthing, Pensament Sistèmic / Psicogenealogia i Fenomenologia. Totes aquestes tècniques es complementen perfectament i no es treballen separadament, sinó que es van interrelacionant al llarg de les sessions. Si cliqueu les pestanyes del menú d’aquesta pàgina trobareu una breu explicació de cada un d’aquests mètodes des de la mirada de la Teràpia Integrativa.

%d bloggers like this: